Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

mgr Krzysztof Matecki


Krzysztof Matecki - tłumacz specjalistyczny, anglista, informatyk, członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Neofilologii ukończył studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku filologii angielskiej oraz Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie studiował na Wydziale Ekonomii informatykę i technologię informacyjną w ramach Podyplomowych Studiów w zakresie Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli, a także Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą prowadzonego przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.