Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

dr Małgorzata Martyńska


Małgorzata Martyńska Małgorzata Martyńska – tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2007 r., absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2003-2007 realizowała studia doktoranckie na ww. wydziale badając umiejętność tłumaczenia u osób bilingwalnych oraz studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2005 prowadzi własną działalność gospodarczą, a od roku akademickiego 2009/2010 – także zajęcia z pisemnego oraz ustnego tłumaczenia prawniczego i sądowego w ramach Studiów Podyplomowych dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych na Wydziale Neofilologii UAM. Jest również członkiem PT TEPIS. Jako tłumacz specjalizuje się w tłumaczeniach tekstów prawniczych, sądowych, podatkowych, księgowych, ubezpieczeniowych, finansowych, bankowych, administracyjnych i urzędowych.