Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

dr Paulina Nowak-Korcz


Paulina Nowak-Korcz - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (magister językoznawstwa i informacji naukowej w 2006 r.) oraz Instytutu Romanistyki (magister filologii romańskiej w 2011 r.). Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego uzyskała w 2013 r. Posiada również dyplomy wydane przez Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France. Jej zainteresowania naukowe oscylują głównie wokół językoznawstwa kontrastywnego oraz przekładu specjalistycznego. Jest tłumaczką tekstów specjalistycznych, zwłaszcza z dziedziny prawa, ekonomii, jak również z zakresu języka łowieckiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z tłumaczenia ustnego oraz pisemnego. Opublikowała artykuły na temat polsko-francuskiego tłumaczenia prawniczego i specjalistycznego. Wzięła udział w wielu konferencjach i warsztatach krajowych oraz zagranicznych.